Markacell Patent
Markalaşmanın Başlangıç Noktası!
 Çalışma Saatleri
08:30 - 18:30

Patent Tesciline İtiraz


Patent Tesciline İtiraz

Patent tesciline itiraz nedir? Patent tesciline hangi durumlarda itiraz edilebilir? Bu yazımızda patent tesciline itiraz ile ilgili bilinmesi gerekenleri anlattık.

patent-itiraz

Patent, teknik bir konuda meydana gelen gelişmeleri bünyesinde barındıran hemen her buluşun, konu ile alakalı kanunlar nezdinde haklarınızı koruma altına alan hemen her türlü durumlar olarak nitelendirilir.

Patent tescili ise, bu teknik anlamda oluşturulan buluşların korunması noktasında, meydana gelebilecek herhangi bir sorunda problemin çözümünü sunan haktır. Tescil yapıldığında, meydana konulan buluşların tüm ticari hakları tescilin yapıldığı kişi ve kurumların olmaktadır. Tescil yapıldıktan sonra, bu alanda yapılan çalışmalar ve verilen emekler korunmaktadır. Dolayısıyla da haklar sadece o buluşu yapan kişilere ait olmaktadır.

Patent tesciline itiraz hakkı bulunur. Ancak bu itirazlar da belli bir kurallar ve nedenler çerçevesinde yapılır. Yapılacak itiraz, patent başvurusu yapıldığı andan itibaren 6 ay içerisinde olmalıdır. Bunu takip edebilmek için ise, patent başvurularının yayınlandığı Türk Patent Enstitüsü en ideal noktadır. Burada aylık bültenler çıkarılır ve bunlar Resmi Patent Bültenleri ’nde yayınlanır. İtiraz ancak patent yayına çıktıktan sonra yapılabilir.

Patent Tesciline İtiraz Durumları

  • Eğer ki yayınlanmış bir patent için itiraz edilecekse, belli gerekçeler öne sürülmelidir. Bunun yanı sıra, itirazı kuvvetlendirecek kanıtlayıcı özelliğe sahip bilgi ve belgeler ortaya konulmalıdır. Bunlar bir araya getirilip gerekçeler ile itiraz edebilir.
  • Patent için yapılan başvurularda gerekli şartlar yerine getirilmemişse ve şartlar doğru gelişmemişse itiraz edilebilir.
  • Teknik konular patentlendiği için, eğer ki patent alınacak buluşlar yenilik noktasında eksiklik yaşıyorsa, üretilebilirlik konusunda gerekli kriterler sağlanamıyorsa itiraz edilebilir.
  • Patent alınacak buluşun tarifi de detaylı şekilde verilmelidir.

Patent başvurusuna bir itiraz yapılırsa, itiraz süresi biter biter patent için başvuru yapan kişilere Türk Patent Enstitüsü tarafından itiraz bir kopyası gönderilir. Bu kopyanın gönderilmesinin amacı, patent başvurusu yapan kişilere karşı savunma hakkı tanınmasıdır. Başvuru sahibi, itirazı geçersiz kılabilecek nitelikte kanıtlayıcı belgeleri 3 ay içerisinde gönderebilir.

İtirazların Reddi

Patent başvuru sahibi, itiraz durumlarında bu itiraz süresi içerisinde cevap verebilir, ayrıca gerekli değişiklikler yaparak yeniden patent başvurusunu yenileyebilir. Bunun yanı sıra, itirazların reddini isteyerek patent hakkı belgesinin verilmesini isteyebilir. Kısaca, patent tesciline itiraz yargı yoluyla yapılabilir ve iptal davaları açılabilir. Sonuçlar mahkeme kararına göre netleşecek ve itirazların kabulü ya da reddi meydana gelecektir.