Markacell Patent
Markalaşmanın Başlangıç Noktası!
 Çalışma Saatleri
08:30 - 18:30

Inovasyon Yönetimi


Inovasyon Yönetimi

İnovasyon, yeni veya önemli ölçüde değiştirilmiş ürün (mal ya da hizmet) veya sürecin; yeni bir pazarlama yönteminin; ya da iş uygulamalarında, iş yeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni bir organizasyonel yöntemin uygulanmasıdır.€

Sürdürülebilir İnovasyon

Organizasyonlarda inovatif süreçlerin gelişmesi için gerekli yedi kriter sayılabilir:

  1. Hedefin Net Olması

Organizasyonun parçası olan her kişinin misyon ve vizyon hakkında ve hedefler hakkında net olması gerekir.

  1. Açık İletişim

Çalışanlar ve yönetim arasındaki açık iletişim bir güven ortamı yaratır ve fikirlerin daha rahat paylaşılmasını sağlar. Bu sürecin geliştirilmesinde üst yönetimin liderlik rolü önemlidir. Liderlik ekibinin şirketin performansı ve faaliyetlerine ilişkin düzenli bilgilendirilmesi öncelikli güven ortamı sağlayan konulardandır.

  1. Basitlik ve Daha Az Bürokrasi

Bürokrasi herhangi bir konuda aksiyon alma hızını oldukça yavaşlatır. Bu yönüyle büyük kurumsal firmalar küçük şirketlere göre daha dezavantajlı durumdadır.  Hızlı karar alma süreçleri inovasyon için kilit bir faktör olarak nitelendirilebilir. Sadece kurum ve kuruluşlar için geçerli değil bu.. Bireylerin fikirlerini hayata geçirmekte önlerine çıkan her bir engelle o fikrin gerçekleşeceğine olan inançları biraz daha kolay körelebilir.

  1. Sahiplendirme

Her bir çalışanın organizasyonun hedeflerine nasıl katkıda bulunduğunu bilmesi bir sahiplenme duygusu ve organizasyonu ileriye götürme hissi oluşturacaktır.

  1. Tanıma ve Ödüllendirme

Ödüllendirme modelleri organizasyonda neyin önemli görüldüğüne göre değişiklik göstermelidir. Bu sebeple organizasyonda neyin performans olarak görüldüğü iyi nitelendirilmelidir. Aynı zamanda kurum kültürüne yönelik tutum ve davranışlardaki performansın ödüllendirilmesi kuruluşta istenen kültürün oluşmasına da olanak sağlayacaktır.

  1. Kabul Edilebilir Derecede Risk Alınmalı

Risk alma ve hataların yenilikçi süreçlerin geliştirilmesinde çok önemli bir yeri bulunuyor. Bu bağlamda, belli sınırlarda başarısızlıkların da inovasyon için gelişme ve geliştirme süreçlerindeki önemi anlaşılmalı. Bu alanda çalışanlara inisiyatif tanınması önemlidir.

  1. İşe Yaramayan Projeler ve Süreçlerden Kurtulma

Organizasyona katma değer sağlamayan süreçlerlerden yenilerine yer açmak için kurtulmak gerekli. İnovasyon sürekli bir değişim ve dönüşüm sürecidir ve atıl kaldığı düşünülen her türlü süreç ve aktivitenin değiştirilmesi veya durdurulması gerekir.

Çözmeye çalıştığımız sorunları, onlara neden olan zihniyetle çözemeyiz

Albert Einstein