Markacell Patent
Markalaşmanın Başlangıç Noktası!
 Çalışma Saatleri
08:30 - 18:30

Coğrafi Marka Tescili


Coğrafi Marka Tescili

Marka tescili, şahıs ya da şirketlerin sahip olduğu markaları güvence altına alması ve akabinde de tescili yaptıranlardan başka hiçbir kimsenin tescillenmiş markayı kullanamaması, hak talep edememesini olarak ifade edilebilir. Coğrafi marka tescili de, coğrafi işaretlerin tescilinin yaptırılmasıdır. Burada söz konusu olan coğrafi işaret ise, bir ülkeye, bir ülkenin bölgesine, bir bölgenin yöresine, kısacası bir yönü ile farkını ortaya koyarak ününü ortaya koyan ve kökeni bulunan ve bu alanlar ile özdeşleşen işretlerin bütününe denilmektedir.

Coğrafi işaret başvurularını yapmış veyahut coğrafi işaretleri kullanım hakkına sahip kişiler, marka değeri taşıyan bu değerler ile ilgili bazı yaptırım gücüne de sahiptir. Bu haklar;

  • Tescili yapılmış olan coğrafi işretlerden yarar sağlayacak şekilde herhangi bir kullanım olması ve bu markalaşmış adı çağrıştırabilen herhangi girişimin olması sonucu, tescili yapılan adın ticari amaçlı kullanımında,
  • Tescilli ürünün mevcut bulunduğu coğrafi koşullarından ziyade farklı bir yer merkezli olduğunu düşündürtecek şekilde kullanılmasında, bu adın “yöntemiyle”, “tarzında”, ” türünde”, “orada üretildiği biçimde” gibi benzer ifadeler ile birlikte kullanılmasında,
  • Ürün ambalajı ve reklamında, ürünü ifade eden yazılı belgelerinde, ürünün asıl nitelikleri ve asıl coğrafi merkezi ile ilgili yanıltıcı açıklamaların yapılması durumda yaptırım uygulanabilmektedir. Bu kapsamda hukuk davaları ve cezai sorumluluk davaları açılabilmektedir.

coğrafi-marka

Ancak,

Eğer ki, coğrafi marka tescili yapılacak işaretin içinde, mevcut ürünün asıl yani öz adı geçiyorsa, herhangi bir yaptırım gücü oluşturmaz. Çünkü, tescil edilen coğrafi işaretlerde ürün öz adı bulundurulması gibi bir durum söz konusu olmamaktadır.