Markacell Patent
Markalaşmanın Başlangıç Noktası!
 Çalışma Saatleri
08:30 - 18:30

Faydalı Model


Faydalı Model

Türkiye’de Faydalı Model başvuruları için resmi ofis olan Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından bir yenilik incelemesi yapılmaktadır. Buluşun yeni olması gerekmektedir. Bununla birlikte model başvuruları için buluş basamağı şartı aranmamaktadır.

Başvurusu yapılacak buluşa önceden yapılacak bir yenilik araştırması ve alınacak tedbirler ile başvurunun yeniliğine karşı gelecek itirazlar ve belge sonrası belgeye karşı açılabilecek davalar aşılabilir.

Bir ürün, icat edilmesinin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen patent belgesi için başvurusu yapılmamışsa kamuya mal olur veya faydalı model belgesi alınamaz.

Faydalı model ile patent tescili farkı

Faydalı Modeli Patent tescilinden ayıran en önemli unsur Buluş basamağı içermemesidir.

Buluş Basamağı; Buluşun ilgili teknik sahasında teknik bir uzman tarafından buluşla ilgili tekniğin bilinen durumundan açık bir şekilde çıkarılamayan unsurlara denir. Örneğin sağlık sektöründe kullanılan enjektörlerin normal kullanım şekli dışında korumalı halinin yapılaması bir faydalı modeldir.

Başvuru için için birçok patent alma danışmanlık merkezleri bu konuda buluş sahibi olan kişilere gerekli danışmanlık hizmetini sunmaktadırlar. Markacell Patent A.Ş. olarak tüm başvuru süreçlerinizde markanıza değer katmak için yanınızdayız.

Faydalı Model Başvurusu

Faydalı Model başvurusu beyana dayalıdır. Ortalama 2 yıl içerisinde belgeniz tarafınıza teslim edilmektedir. Başvuru tarihi ile koruma başlamaktadır.

Koruma süreleri yıllık yenileme harçlarının yatırılması durumunda 10 yıl geçerlidir.

Buluş sahibi aşağıda belirtilen evraklar ile başvuru yapar.

  1. Başvuru dilekçesi
  2. Buluşu anlatan tarifname
  3. Buluşa ait istemler (korunma istenen teknik özellikler)
  4. Buluşa ait teknik çizimler
  5. Buluşun özeti
  6. Başvuruyu şahıslar veya tüzel kişiler yapabilir.
  7. Başvuruyu şahıslar veya tüzel kişiler ortak bir başvuru şeklinde yapabilir.
  8. Başvuruda mutlaka buluş sahibi veya sahipleri belirtmek gerekir.
  9. Faydalı Model Başvurusunda Patent Vekili Kullanma

Başvurular başvurunun mahiyetine göre 2 yıllık periyodu içeren bir süreci kapsar. Başvurunun yenilik araştırmasının yapılmasından, başvurunun yapılması ve sonrasında yapılacak takipler ciddi bir bilgi birikimi, deneyim ve bunlara ait altyapı gerektirmektedir. Bu nedenle profesyonel vekillik siciline kayıtlı vekiller tarafından yapılması ciddi hak kayıplarına uğranmaması için önemlidir. Bilgi ve başvuru için bizimle iletişime geçebilirsiniz.