Markacell Patent
Markalaşmanın Başlangıç Noktası!
 Çalışma Saatleri
08:30 - 18:30

Diğer Patent Hizmetleri


Diğer Patent Hizmetleri

Verdiğimiz diğer patent hizmetleri: Patent araştırma ve yorumu, izleme ve analiz, patent sisteminin entegrasyonu ve patent değerleme.

Bununla birlikte TRİZ – Yaratıcı Problem Çözme Teorisi Eğitimi ve detayları aşağıda verilmiştir.

Patent Araştırma ve Yorumu

Araştırması: Başvuru yapacak firmanın, geliştirdiği veya geliştirmeyi planladığını ürünün buluş niteliği taşıyan yönleriyle daha önce bir patent çalışmasına konu olduğunu/olmadığının tespit edilmesidir. Patent Tescili başvurusunun yapılması araştırma (patent sorgulama) sonucuna bağlıdır. Bu nedenle araştırma aşaması oldukça önemlidir.

İzleme ve Analiz:

İzleme: Rakip firmanın portföyünde bulunan patentlerinin takibi bununla beraber patent tarifnamesinin içeriğinin kapsamlı analizi ve firmanız için oluşturduğu risk haritasının rapor niteliğinde sunulması hizmetidir.

Bu sayede tüm dünyada sektörünüzde çıkan patent dosyalarını inceleyerek rekabet şartlarınızı genişletebilirsiniz. Bununla birlikte firmanız için oluşturulan risk haritasının raporunu inceleyerek hedeflerinize yön verebilirsiniz.

Patent Sisteminin Entegrasyonu

Ar-Ge departmanına sahip, teknolojiye yön vermeyi ilke edinen firmalara, patent odaklı Ar-Ge departmanın entegrasyonu ve bununla birlikte patent stratejilerinin inovasyon odaklı geliştirilmesi konusunda yol haritasının çizilmesi.

Patent Değerleme

Bir patent değerleme raporunda şu bilgiler bulunur:

1. Teknolojik Değerlendirme;

 • İlgili teknolojide son durum (diğer bir deyişle state-of-art)
 • Olası teknik ve ticari uygulama alanları
 • Kullanıcılar açısından önemi

2. Pazar Değerlendirmesi;

 • Mevcut uygulama alanları
 • Gelecekte beklenen uygulama alanları
 • Patentin hedef pazarı
 • Hedef pazardaki başlıca müşteriler ve pazar potansiyeli
 • Pazardaki engeller (hukuksal, teknolojik ve pazara yönelik)

3. Güçlü ve Zayıf Yönleri;

 • Hukuksal açıdan
 • Teknolojik açıdan
 • Pazar açısından
 • Finansal açıdan

4. Transfer Değeri;

Siz de elinizdeki patentin ticari değerini bilmek istiyorsanız çeşitli disiplinlerden gelen uluslararası uzmanlarımızla bu talebinizi karşılamaya hazırız. Bunun için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

TRİZ – Yaratıcı Problem Çözme Teorisi Eğitimi

EĞİTİMİN ADI: TRİZ – Yaratıcı Problem Çözme Teorisi Eğitimi

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • TRİZ problem çözme yöntemi tarihçesi
 • Sistematik yaklaşım ve TRIZ fonksiyonu
 • TRIZ Seviyeleri ve yönetimi
 • Uygulama alanları ve buluşa etkisi
 • İnovatif çözüm için TRİZ düşüncesi
 • Ürün hizmet, fonksiyonlandırma
 • İdeal nihai sonuç ilişkisinin kurulması
 • Mühendislik parametreleri bakış açısı
 • Çelişki matrisi, risk, çözüm ilişkisi
 • Yaratıcı prensip ilişkisi
 • Yaratıcı problem çözme örnek uygulaması

Tüm patent hizmetleri için bizimle iletişime geçebilirsiniz.