Markacell Patent
Markalaşmanın Başlangıç Noktası!
 Çalışma Saatleri
08:30 - 18:30

Fikri ve Sınai Haklar


Fikri ve Sınai Haklar

Fikri ve Sınai haklar konusunda,  sadece kendi uzmanlık alanı ile çalışmakta olan hukuk birimimiz ile hizmet vermekteyiz.

Fikri ve Sınai Haklar Nelerdir?

Bir işletmenin ürettiği tüm ürünleri, yöntemleri, dokümanları, görselleri, kimlik unsurları, sanat eserleri, vb.’ne ilişkin tüm özgün tasarımları ve gizli ya da açık bilgileri (gayri maddi varlıkları) ile ilgili sahip olduğu, kullanma, ürüne dönüştürme, çoğaltma, dağıtma, yayma, satma gibi haklarıdır.

Fikir ve Sınai Hizmetler Kapsamında Hizmet Alanlarımız

 • Fikri mülkiyet hukuku ve ilişkili diğer hukuk alanlarında danışmanlık hizmetleri
 • Fikri mülkiyet hukuku ve haksız rekabet alanlarında ihtilafların çözümüne yönelik mütalaa hazırlanması
 • İhtar çekme ve ihtara cevap verme
 • Marka, patent ve tasarımlara ilişkin itiraz ve savunma işlemleri
 • Hükümsüzlük davaları (Marka, Patent, Tasarım)
 • Patent, marka, tasarım ve lisans sözleşmelerinin hazırlanması ve değerlendirilmesi

Telif Hakları veya Fikri haklar, bir eser üzerinde sahip olunabilecek maddi ve manevi hakların tamamını ve komşu haklarını ifade eder. Fikri mülkiyet, bir kişiye veya kuruluşa ait olan bir fikir ürünüdür. Fikri mülkiyet hakları koruma sistemi, bir inovasyonun ya da kreasyonun bunu üreten ya da yaratan kişiye ait olduğunu garantilemenin yanı sıra, bunu “sahiplenmeye” ve sonuçta bundan ticari olarak yararlanmaya da olanak sağlar. Bu çerçevede Fikri Sınaî Haklar Hukuku Türkiye’de de hızla gelişmiştir. Bu doğrultuda birçok konvansiyona taraf olarak ilgili kanunlar yenilenmiş ve geliştirilmiştir.

Fikri ve Sınai Haklar Kapsamında Hizmetlerimiz

Hukuk birimimiz, fikri ve sınai haklar hukuku bakımından her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetler ise birincisi dava vekilliği hizmeti, ikincisi danışmanlık hizmeti olarak ayrı ayrı yürütülmektedir. Bu alanda verilen dava vekilliği hizmetlerini ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Dava Vekilliği Hizmetleri

 • Tecavüzün önlenmesi davası
 • Marka ve patent iptal davaları
 • Telif hakkı tespit ve tazminat davaları
 • YİDK karar iptal davası
 • Delil tespiti davası
 • Haksız rekabet davaları
 • Hükümsüzlük
 • Maddi ve manevi tazminat davaları
 • Marka ve patent tescili ve tescile itiraz davaları
 • Tedbir talepli delil davası

Danışmanlık Hizmetleri

 • Milletlerarası marka araştırması, tescili ve devri işlemleri
 • Telif haklarının denetlenmesi
 • Birleşme ve devralmalarda fikri mülkiyet haklarının korunması, denetlenmesi ve düzenlenmesi
 • Endüstriyel tasarım başvuruları
 • Marka ve patent haklarının korunması, denetlenmesi
 • Ticari sırların kötüye kullanılmasının engellenmesi
 • Gizlilik sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 • Lisans sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 • Büroda, telefonla yahut yazılı olarak danışmanlık hizmeti verilmesi, ancak mesai saatlerinde olması gerekmektedir.