Markacell Patent
Markalaşmanın Başlangıç Noktası!
 Çalışma Saatleri
08:30 - 18:30

Patent


Patent

551 sayılı Kanun uyarınca;
-Yenilik,
-Tekniğin bilinen durumunun aşılması,
-Sanayiye uygulanabilir olması gibi niteliklere sahip buluşlara patent belgesi verilerek korunur.

Aşağıda sayılanlar buluş niteliğinde değildir. Bu nedenle Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında kalmaktadır:

KHK kapsamı dışında kalanlar

 1. Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları,
 2. Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar,
 3. Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar, bilgisayar yazılımları,
 4. Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller,
 5. İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri,
 6. Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar,
 7. Bitki veya hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya hayvan yetiştirilmesi usulleri.

Kriterler

Başvurularda Türk Patent ve Marka kurumu tarafından 1 yıllık yenilik kriteri aranmaktadır. Bir ürün, icat edilmesinin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen başvuru yapılmamışsa kamuya mal olur ve patent ya da faydalı model belgesi alınamaz.

Müracaat yapılıp araştırma aşaması geçildikten sonra araştırma raporu gönderilmektedir.

Uluslararası anlamda araştırması yapılmış; yeni, sanayiye uygulanabilir, tekniğin bilinen durumunu aşan ve incelemeden geçmiş olan dosyalar  için tescil verilmektedir. Bununla birlikte başvurularınızın yapılabilmesi için;

 • Buluşun teknik çizimleri,
 • Firma bilgileri,
 • Buluş sahibinin bilgileri ve,
 • Tarifname gerekmektedir.

Koruma süreleri yıllık yenileme harçların yatırılması durumunda; 20 yıldır.

Neden Patent Müracaatı Yapmalıyım?

551 sayılı Kanuna istinaden sadece tescilli patent ve faydalı modellere uygulanmaktadır. Tescil edilmemiş ancak bir şekilde kullanılmakta olan buluşlar koruma kapsamı dışındadır. Bu tür buluşlar ancak genel hükümler yani Türk Ticaret Kanunu’nun haksız rekabete ilişkin hükümlerine göre korunmaktadır. Ancak şu durumda tescilli olmayan buluşlar 551 sayılı Kanuna göre patent hakkı sağlayamayacaktır.

Patent Müracaatını Nasıl Yapabilirim?

Başvurunun korumasında en önemli kısım İSTEMLER kısmı olduğu için istemlerin Türk Patent ve Marka kurumuna sunulmasında özel özen gösterilmesi ve istemlerin korumanın kapsamını çizecek şekilde hazırlanması gerekmektedir.

Türk Patent ve Marka kurumuna gerekli formları doldurmak ve belgeleri temin etmek kaydıyla gerçek ve tüzel kişiler gerek şahsen, posta yoluyla, vekil aracılığıyla veya elektronik imza ile online olarak başvurmak mümkündür. Ancak Türk Patent ve Marka kurumu’nun yetkilendirdiği vekiller aracılığıyla müracaat yapmak profesyonel danışmanlık almak bakımından daha uygundur.

Markacell olarak başvuruların yapılabilmesi için gerekli evrakların hazırlanması, formların doldurulması, uygunluk açısından kontroller ve başvuru işlemlerinde profesyonel danışmanlık sağlamaktayız.

Bilgi ve başvuru için bizimle iletişime geçebilirsiniz.