Markacell Patent
Markalaşmanın Başlangıç Noktası!
 Çalışma Saatleri
08:30 - 18:30

Marka Tesciline İtiraz


Marka Tesciline İtiraz

Marka tesciline itiraz nedir? Bu yazımızda sizlere marka tesciline itiraz edilmesi ile ilgili bilinmesi gerekenleri anlattık.

benzer-markalar

Marka, her türlü işareti bünyesinde barındırır. Ancak bu işaretler ayırt edici özellikte olmalıdır. Bu işaretler harf, renk, şekil, logo, kişi adı, sayı, bir ürün, ambalaj, çizim olabilmektedir.

Marka tescili, markanın yansıttığı ürün/hizmeti, dolayısıyla da marka sahibini koruyan bir sistem bütünüdür. Marka tescili yaptırmak, markanın uzun yıllar boyunca korunabilmesini mümkün hale getirir. Aynı zamanda diğer kişilerin marka üzerinde haksız kazanç elde edebilmesinin de önüne geçer. Tescilden sonra marka güvende olmaktadır. Her türlü hak ihlalinde hukuki yollarla hak arayabilmenin de yolunu açmaktadır. Ancak, marka tesciline itiraz işlemleri de marka tescili yapıldığı süreçte meydana gelebilmelidir. Bunun da belli kriterleri vardır ve bu şartlar olgunlaştığı takdirde itiraz hakkı doğmaktadır.

Marka Tesciline İtiraz Nasıl Yapılır?

Türk Patent Enstitüsü’ne yapılan marka tescil başvuruları, resmi Marka Bülteni’nde yayınlanır. Bunun amacı, bu başvurulara yapılacak itirazlar varsa bu süreçte ortaya çıkmasının istenmesidir.

  • Marka tesciline itiraz, marka başvurusunun yayınlanmasının ardından 3 ay içerisinde yapılabilmektedir.
  • Marka tesciline itiraz yapılması, ilerleyen süreçlerde hukuki işlemlere gerek kalmadan sorunların çözümü için iyi bir yöntemdir. Bir marka sahibi, bu marka tescili başvurusu yapılan markalar içerisinde kendi markaları ile aynı nitelikte olan veyahut çok büyük benzerlikler içeren başvurulara bu süreç içerisinde itiraz edebilir.
  • Böyle bir durumda, bu tür başvurular tespit edilir. İtiraz dilekçesi hazırlanarak gerekli işlemlerin yapılması beklenir. Bu dilekçede haklı gerekçeler, doğru bilgiler ve kanıtlar ortaya konulur.
  • İtiraz dilekçesi Türk Patent Enstitüsü’ne yapılır ve harç ödemesi yapılarak dilekçeler verilir. Bunun yanı sıra, harç ile birlikte vekil ücreti de karşılanır.

İncelemeler sonucu marka tesciline itiraz uygun görülmüşse, başvurusu yapılan marka için TPE red ya da kısmi red verebilir. Böyle bir durumda hem itiraz eden, hem de başvuru yapan taraflara sonuçlar bildirilir.

Marka Tesciline İtirazın Sonuçları

Bu bildirilerin akabinde 2 ay içerisinde itiraz eden kişiler tekrardan itiraz yenilemesi yapabilirler. Bunun sonucunda verilen kararlar kesin olmaktadır. Kesin sonuçlar ile birlikte, alınan kararlar ancak ve ancak hukuki yollar ile iptal edilebilir. Bu iptal davası da Fikri ve Sinai Mülkiyet hakları Mahkemesi’nde açılabilir. İtiraz sonucunda red ya da kısmi red kararına maruz kalan başvuru sahipleri, bu itirazı düzeltebilmek ve gerekli düzenlemeleri yapmak için gerekli tüm belgeler ile Türk Patent Enstitüsüne itiraz hakkına sahiptir.

Marka tecavüzü yaşanabilen sıkıntılardandır. Böyle bir durumda marka sahipleri hukuki yaptırım haklarına sahiptir. Mahkeme kararı ile haksız kazanca neden olan tüm ürün ve hizmetlere mahkeme kararı ile el konulabilir. Bu el konulan ürünlere, itiraz yapan hak sahipleri mülkiyet hakkı isteyebilir. Marka tecavüzü yapanların logoları ya da isimlerine yine hukuki yollarla silinme talebi oluşturulabilir. Bu mahkeme işlemlerinde ödenecek tüm masraflar, marka tecavüzü yaşatan kişi ve kurumlarca karşılanmaktadır.