Markalaşmanın Başlangıç Noktası!
 Çalışma Saatleri
08:30 - 18:30

Patent Diğer Hizmetler


PATENT İLE İLGİLİ VERDİĞİMİZ DİĞER HİZMETLER

Patent Araştırma ve Yorumu
Araştırması: Başvuru yapacak firmanın, geliştirdiği veya geliştirmeyi planladığını ürünün buluş niteliği taşıyan yönleriyle daha önce bir patent çalışmasına konu olduğunu/olmadığının tespit edilmesidir. Patent Tescili başvurusunun yapılması araştırma (patent sorgulama) sonucuna bağlıdır

İzleme ve Analiz:
İzleme: Rakip firmanın portföyünde bulunan patentlerinin takibi, patent tarifnamesinin içeriğinin kapsamlı analizi ve firmanız için oluşturduğu risk haritasının rapor niteliğinde sunulması hizmetidir.

Tüm dünyada sektörünüzde çıkan patent dosyalarını inceleyerek rekabet şartlarınızı genişletebilirsiniz.

Patent Sisteminin Entegrasyonu
Ar-Ge departmanına sahip, teknolojiye yön vermeyi ilke edinen firmalara, patent odaklı Ar-Ge departmanın entegrasyonu ve patent stratejilerinin inovasyon odaklı geliştirilmesi konusunda yol haritasının çizilmesi.

Patent Değerleme
Bir değerleme raporunda şu bilgiler bulunur:
1. Teknolojik Değerlendirme;

 • İlgili teknolojide son durum (state-of-art)
 • Olası teknik ve ticari uygulama alanları
 • Kullanıcılar açısından önemi

2. Pazar Değerlendirmesi;

 • Mevcut uygulama alanları
 • Gelecekte beklenen uygulama alanları
 • Patentin hedef pazarı
 • Hedef pazardaki başlıca müşteriler ve pazar potansiyeli
 • Pazardaki engeller (hukuksal, teknolojik ve pazara yönelik)

3. Güçlü ve Zayıf Yönleri;

 • Hukuksal açıdan
 • Teknolojik açıdan
 • Pazar açısından
 • Finansal açıdan

4. Transfer Değeri;
Siz de elinizdeki patentin ticari değerini bilmek istiyorsanız çeşitli disiplinlerden gelen uluslararası uzmanlarımızla bu talebinizi karşılamaya hazırız. Daha fazla bilgi için lütfen bizimle irtibata geçiniz.
TRİZ – Yaratıcı Problem Çözme Teorisi Eğitimi

EĞİTİMİN ADI
TRİZ – Yaratıcı Problem Çözme Teorisi Eğitimi
EĞİTİM İÇERİĞİ
• TRİZ problem çözme yöntemi tarihçesi
• Sistematik yaklaşım ve TRIZ fonksiyonu
• TRIZ Seviyeleri ve yönetimi
• Uygulama alanları ve buluşa etkisi
• İnovatif çözüm için TRİZ düşüncesi
• Ürün hizmet, fonksiyonlandırma
• İdeal nihai sonuç ilişkisinin kurulması
• Mühendislik parametreleri bakış açısı
• Çelişki matrisi, risk, çözüm ilişkisi
• Yaratıcı prensip ilişkisi
• Yaratıcı problem çözme örnek uygulaması