Markalaşmanın Başlangıç Noktası!
 Çalışma Saatleri
08:30 - 18:30

Tasarım Tesciline İtiraz


tasarım-itiraz

Tasarım genel bir tabir ile ifade edilecek olursa, bir ürünün ister tümü ister bir bölümü olsun, görsel açıdan, yapısal açıdan farklılığını ortaya koyabilmeyi sağlayan, ürünün biçim, şekil, renk, buna keza doku ve malzemesi açısından bir ürüne göre dış görünüşü ile de farklı ve ayrıcalıklı bir görsellik sergilenmesine yardımcı olan bir araçtır.

Tasarım Tescili ise, tüm bu özellikleri göz önüne alınan üretilen, ürünler arasında birbirine göre ikame edilebilecek olanların birbirlerinden ayırt edilebilir özelliklerini ortaya koyan, bu tasarımların farklılıklarını ortaya koyarak ayırt edilebilmelerini sağlayan ve tabi ki emek verilerek ortaya koyulmuş tasarımların korunmasını sağlayan tescil yöntemidir.

Eğer ki, tasarım tesciline itiraz edilecekse, belli kurallar çerçevesinde yapılması gerekecektir. Ülkemizde, endüstriyel tasarımlarda yapılacak tescillerin korunması sistemi, başvuru esnasında tasarım tescili yapılacak tasarımın mevcutlardan farkını ortaya koyacak yeniliği araştırmaya yönelik bir zorunluluk oluşturmamaktadır. Eğer ki tasarım tescili için bir başvuru yapılmışsa, başvuru alınır ve incelmeye tabi tutulur. Bu incelemeler sonucunda bir sorun yok ise, tescil başvurusu yayına çıkarılır.

6 ay boyunca yayında duran tasarım tesciline, gerekçeler ile birlikte itiraz edilebilir. Bu itirazlar hem tüzel hem de gerçek kişiler tarafından yapılabilir. Tasarım tesciline itiraz haklılık payı içeriyorsa, tasarım tescili için yapılan başvuru itiraz edilir. Eğer haklılık bulunmuyorsa, tasarım tescil edilir.

Tasarım Tescil Başvurusu İçin Gerekenler

  • Tasarımın görsel olarak anlatımı
  • Başvuru yapan kişi tüzel kişilik ise, iş yerine ait vergi levhası ve bununla birlikte ticari faaliyet belgesi
  • Başvuru yapan kişi şahıs ise, kimlik bilgileri
  • Tasarımı yapanların bilgileri
  • Vekaletname

Tasarım Tesciline İtiraz Hangi Durumlarda Yapılabilir

Eğer ki, bir tasarım ürününe yönelik tasarım tesciline itiraz edilecekse, bazı koşullar gereklidir. Bunların başında gelenler ise,

  • Tescil yapılması için yapılan başvuru, tescilin yapılması istenen sektörde mevcut ürünlerden ayrılmasını sağlayan özelliklere sahip olmayan bir tasarımsa,
  • Tescili yapılması istenen tasarım dünya mevcut olan bir tasarım ise,
  • Bir tasarım ürünü tescil başvurusuna alınmışsa ve bu tasarım kendi tasarımlarınız ile benzerlikler taşıyorsa bu tür durumlarda itiraz edilebilir.