Markalaşmanın Başlangıç Noktası!
 Çalışma Saatleri
08:30 - 18:30

Fikri ve Sınai Haklar


Hukuki Hizmetler

Sınai haklar konusunda,  sadece kendi uzmanlık alanı ile çalışmakta olan hukuk birimimiz ile hizmet vermekteyiz.

Hizmet Alanlarımız

 • Fikri mülkiyet hukuku ve ilişkili diğer hukuk alanlarında danışmanlık hizmetleri
 • Fikri mülkiyet hukuku ve haksız rekabet alanlarında ihtilafların çözümüne yönelik mütalaa hazırlanması
 • İhtar çekme, ihtara cevap verme
 • Marka, patent ve tasarımlara ilişkin itiraz ve savunma işlemleri
 • Hükümsüzlük davaları (Marka, Patent, Tasarım)
 • Patent, marka, tasarım ve lisans sözleşmelerinin hazırlanması ve değerlendirilmesi

Telif Hakları veya Fikri haklar, bir eser üzerinde sahip olunabilecek maddi ve manevi hakların tamamını ve komşu haklarını ifade eder. Fikri mülkiyet, bir kişiye veya kuruluşa ait olan bir fikir ürünüdür. Fikri mülkiyet hakları koruma sistemi, bir inovasyonun ya da kreasyonun bunu üreten ya da yaratan kişiye ait olduğunu garantilemenin yanı sıra, bunu “sahiplenmeye” ve sonuçta bundan ticari olarak yararlanmaya da olanak sağlar. Fikri mülkiyeti korumak suretiyle, toplum, bireylerin yeni fikirler geliştirmeye zaman ve kaynak tahsis etmelerini teşvik eder. Bu çerçevede Fikri Sınaî Haklar Hukuku Türkiye’de de hızla gelişmiştir. Bu doğrultuda birçok konvansiyona taraf olarak ilgili kanunlar yenilenmiş ve geliştirilmiştir. Hukuk birimimiz, fikri ve sinai haklar hukuku bakımından her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetler dava vekilliği hizmeti ve danışmanlık hizmeti olarak ayrı ayrı yürütülmektedir. Bu alanda verilen dava vekilliği hizmetlerini ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Dava Vekilliği Hizmetleri

 • Tecavüzün önlenmesi davası
 • Marka ve patent iptal davaları
 • Telif hakkı tespit ve tazminat davaları
 • YİDK karar iptal davası
 • Delil tespiti davası
 • Haksız rekabet davaları
 • Hükümsüzlük
 • Maddi ve manevi tazminat davaları
 • Marka ve patent tescili ve tescile itiraz davaları
 • Tedbir talepli delil davası

Danışmanlık Hizmetleri

 • Milletlerarası marka araştırması, tescili ve devri işlemleri
 • Telif haklarının denetlenmesi
 • Birleşme ve devralmalarda fikri mülkiyet haklarının korunması, denetlenmesi, düzenlenmesi
 • Endüstriyel tasarım başvuruları
 • Marka ve patent haklarının korunması, denetlenmesi
 • Ticari sırların kötüye kullanılmasının engellenmesi
 • Gizlilik sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 • Lisans sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 • Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda, telefonla yahut yazılı olarak danışmanlık hizmeti verilmesi