Markalaşmanın Başlangıç Noktası!
 Çalışma Saatleri
08:30 - 18:30

Faydalı Model


Türkiye’de Faydalı Model başvuruları için resmi ofis olan Türk Patent Ve Marka Kurumu tarafından bir yenilik incelemesi yapılmaktadır.Başvurusu yapılacak olan buluşun yeni olması gerekmektedir. Bununla birlikte model başvuruları için buluş basamağı  şartı aranmamaktadır.

Başvurusu yapılacak buluşa önceden yapılacak bir yenilik araştırması ve alınacak tedbirler ile başvurunun yeniliğine karşı gelecek itirazlar ve belge sonrası belgeye karşı açılabilecek davalar aşılabilir.

 Bir ürün, icat edilmesinin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen patent belgesi için başvurusu yapılmamışsa kamuya mal olur veya faydalı model belgesi alınamaz.

Koruma süreleri yıllık yenileme harçlarının yatırılması durumunda 10 yıl geçerlidir.

Faydalı Model başvurusu beyana dayalıdır. Ortalama 2 yıl içerisinde belgeniz tarafınıza teslim edilmektedir. Başvuru tarihi ile koruma başlamaktadır.

Faydalı Modeli Patent tescilinden ayıran en önemli unsur Buluş basamağı içermemesidir.

Buluş Basamağı; Buluşun ilgili teknik sahasında teknik bir uzman tarafından buluşla ilgili tekniğin bilinen durumundan açık bir şekilde çıkarılamayan unsurlara denir. Örneğin sağlık sektöründe kullanılan enjektörlerin normal kullanım şekli dışında korumalı halinin yapılaması bir faydalı model örneğidir.

Yukarıda belirtilen kriterlere uygun olarak faydalı model belgesi almak için birçok patent alma danışmanlık merkezleri bu konuda buluş sahibi olan kişilere gerekli danışmanlık hizmetini sunmaktadırlar. Buluş sahibi faydalı model belgesini almaya karar verdiğinde; aşağıda belirtilen evraklar ile başvuru yapar.

  1. Başvuru dilekçesi
  2. Buluşu anlatan tarifname
  3. Buluşa ait istemler (korunma istenen teknik özellikler)
  4. Buluşa ait teknik çizimler
  5. Buluşun özeti
  6. Faydalı Model başvurusu şahıslar veya tüzel kişiler tarafından yapılabilir.
  7. Faydalı Model başvurusu şahıslar veya tüzel kişiler tarafından ortak bir başvuru şeklinde yapılabilir.
  8. Başvuruda mutlaka buluş sahibi veya sahipleri belirtilir.
  9. Faydalı Model Başvurusunda Patent Vekili Kullanma

Faydalı Model başvuruları başvurunun mahiyetine göre 2 yıllık periyodu içeren bir süreci kapsar. Başvurunun yenilik araştırmasının yapılmasından, başvurunun yapılması ve sonrasında yapılacak takipler ciddi bir bilgi birikimi, deneyim ve bunlara ait altyapı gerektirmektedir. Burada profesyonel vekillik siciline kayıtlı vekiller tarafından yapılması ciddi hak kayıplarına uğranmaması için önemlidir.